Uygulama Bileşenleri


Uygulama bileşenleri bir android uygulamasının temel yapı bloklarıdır. Bu bileşenler uygulamanın manifest dosyası (AndroidManifest.xml) ile birbirlerine bağlıdır. Manifest dosyası uygulamanın her bileşenini tanımlar ve birbirleriyle etkileşimlerini açıklar.

Aşağıda dört tane ana android uygulama bileşeni verilmiştir:

Bileşen Tanımı
Activities(Aktiviteler) Uygulamanın kullanıcı ile interaksiyonu sağlayan arayüzü olarak düşünebiliriz.
Services(Servisler) Uygulamaların arkaplanda bazı kısımlarını çalışmalarabilmelerini sağlarlar.
Broadcast Receivers (Yayın Alıcılar) Android işletim sistemi ile uygulamalar arasındaki iletişimi sağlarlar.
Content Providers (İçerik Sağlayıcılar) Data ve database yönetimini sağlarlar.

 Activities(Aktiviteler)

Kullanıcı arayüzlü bir tane ekranı temsil eder. Örneğin bir tane mesaj uygulaması düşünelim. Bu mesaj uygulamasının üç tane aktivitesi olabilir. Bunlardan biri yeni mesajları listelemek için, diğeri mesajların içeriğini okumak için, diğeri ise bir mesaj oluşturup göndermek için kullanılabilir. Eğer bir uygulama birden fazla aktiviteye sahip ise bunlardan biri uygulama başlatılırken ilk olarak açılmak üzere belirlenmeli ve manifest dosyasında uygun ayarlamalar  yapılmalıdır. (Daha sonraki derslerimizde detaylıca açıklanacaktır.)

Bir aktivite aşağıdaki kod ile oluşturulur. Burada MainActivity aktivitesi Activity sınıfının bir alt sınıfı olarak oluşturulmuştur.

public class MainActivity extends Activity {
}

 Services (Servisler)

Servis kısaca arkaplanda çalışan bir bileşendir. Bu bileşenler uzun süreli çalışan işlemlerde kullanılır. Örneğin bir uygulamanın arkaplanda internetten data çekmesi.

Bir  servis Service sınıfının alt sınıfı olarak aşağıdaki kod ile oluşturulur.

public class MyService extends Service {

}

 Broadcast Receivers (Yayın Alıcılar)

Broadcast i sistemdeki ve uygulamalardaki bildirim yayınları gibi düşünebiliriz. Örneğin birkaç tane bildirim yayını şunlar olabilir: ekran ışığının sönmesi, bataryanın seviyesinin düşük olması ya da bir tane fotoğrafın çekilmiş olması. Uygulamalarda broadcast başlatabilir yani yayın yapabilirler. Örneğin: bir uygulama bazı dataları internetten indirdikten sonra bu dataların diğer uygulamaların kullanımına hazır olduğunu bildiren bir yayın yapabilir.

Bir broadcast receiver BroadcastReceiver sınıfının alt sınıfı olarak aşağıdaki gibi oluşturulur. Her mesaj bir Intent nesnesi olarak yayınlanır. (Intent ler detaylıca ileriki derslere anlatılacaktır.)

public  class  MyReceiver    extends   BroadcastReceiver {

}

Content Providers (İçerik Sağlayıcılar)

Bir content provider bir uygulamanın paylaşılan datasını yönetir. Datayı dosya sisteminde, bir SQLITE veritabanında, web ortamında ya da uygulamanızın erişebileceği herhangi bir yerde depolayabilirsiniz. Content Provider ı kullanarak diğer uygulamalar dataya erişebilir, okuyabilir hatta değiştirebilirler.(Tabi Content Provider bu işlemlere izin verirse, izin vermesi için manifest e gerekli izni tanımlarız.) Örneğin; android sistemindeki bir content provider rehber listesine ulaşmamızı, okumamızı ve değiştirmemize izin verir. Uygulamamızın bu operasyonları gerçekleştirebilmesi için uygun izne sahip olması gerekir. (İzinler ileriki derslerde detaylıca anlatılacaktır.)

Bir content provider  Content Provider sınıfının alt sınıfı olarak aşağıdaki gibi oluşturulur.

public   class   MyContentProvider   extends   ContentProvider {

}

 Sonsöz

Yazıyı beğendiyseniz soldaki sosyal paylaşım butonlarını kullanarak paylaşıp bize destek olabilirsiniz. Yazının başında yazımıza puan vermeyi unutmayın. Bize geri dönüş yapmanız çok önemli. Sitemizin ve yazılarımızın gelişimi sizin geri dönüşlerinize göre şekillenecektir.

Kaynaklar

[1] http://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html

[2] http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html

Şunlar da ilginizi çekebilir

LEAVE A COMMENT